Różne branże, różne zespoły, jedno narzędzie

Program klasy CMMS / EAM / FM

Mondo dostarcza Ci narzędzi, które pomogą Ci w podróży po Twoim majątku, niezależnie od jego rodzaju – zarządzaj budynkami, urządzeniami, sprzętem IT czy pojazdami, zwiększaj efektywność i wspieraj swoich pracowników w bezpiecznym, produktywnym środowisku, które jest dobre dla biznesu i świetne dla ludzi.

Program klasy CMMS / EAM / FM

Zobacz jak Mondo wspomaga
poszczególne obszary

Mondo zorientowane jest na funkcjonalne i instytucjonalne ewidencjonowanie majątku i powiązanych z nimi dokumentów. System dba również o terminowość wykonywania przeglądów i umożliwia zarządzanie zadaniami – naprawami, przeglądami, diagnozami

Program CMMS / EAM do zarządzania maszynami i urządzeniami

System Mondo CMMS / EAM do zarządzania aktywami przedsiębiorstwa maksymalizuje niezawodność i wydajność aktywów, wspomaga zespół w efektywnym zarządzaniu awariami sprzętu i przenosi konserwację zapobiegawczą na wyższy poziom. Nasz program CMMS jest dostosowany do 90% specyficznych dla branży możliwości, dzięki czemu można skupić się na rozwoju procesów, które są unikalne dla Twojej organizacji.

Program klasy cmms / eam

Dla działu technicznego / eksploatacji

Moduł pozwala na prowadzenie rejestru budynków ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, takimi jak ich wymiary, bądź kubatura.
Posiada możliwość przypisywania pomieszczeń i instalacji technicznych znajdujących się w budynku do sprzętu, z możliwością filtrowania. Moduł zawiera ewidencję pomieszczeń znajdujących się w danym budynku z informacją o ich wymiarach, rodzajach oświetlenia, podłóg itd. Wszystkie dane dot. majątku w tym zakresie opatrzone funkcją prowadzenia pełnego rejestru napraw i przeglądów wraz z ich kosztami.

Dla działu IT

Moduł pozwala na prowadzenie rejestru zasobów IT ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, takimi jak liczba licencji systemowych, stacje robocze i ich składowe.
Posiada możliwość przypisywania pomieszczeń znajdujących się w budynku do sprzętu, z możliwością filtrowania. Moduł zawiera ewidencję infrastruktury informatycznej znajdujących się w danym budynku z informacją o ich rodzaju, parametrach, licencjach itd. Wszystkie dane dot. IT w tym zakresie opatrzone funkcją prowadzenia pełnego rejestru napraw i przeglądów wraz z ich kosztami.

Chcesz przejść na najwyższy poziom zarządzania?

Dołącz do grona ekspertów zarządzania majątkiem z systemem IN.Mondo